currencies:
 
Hem >  Köpinformation

Köpinformation

Följande är de plats (www.ergoflora.se) sekretessbestämmelser.

Vi strävar efter att upprätthålla de lagar och förordningar som fastställer tydliga normer för insamling, tillgång, lagring och användning av personlig information som vi får som en del av vår affärsverksamhet.

Vår respekt för rätten till privatliv personlig information om våra kunder är av största vikt. Vi har riktlinjer och rutiner för att säkerställa att all personlig information, oavsett hur eller var du får, hanteras varsamt, säkert och i enlighet med reglerna om sekretess i samband.

Denna sekretesspolicy anges:
1. frågor som du bör vara medveten om information som vi kan samla om dig
2. vår politik för personlig informationshantering och
3 I allmänhet, vilken typ av information vi har, för vilka ändamål och hur vi samlar in, hålla, använda och lämna ut sådan information.

Vilka personuppgifter som vi samlar in och lagra?
Så att vi kan erbjuda tjänster till dig, kan vi be om personlig information såsom namn, adress, telefonnummer eller e-postadress. Några exempel på där vi kan behöva dessa uppgifter är förhandsbeställningar, hemleveranser, kampanjer etc.
Privacy lag kräver att vi samla in personlig information om dig bara av dig om det är rimligt och praktiskt att göra detta.
Vi tar alla möjliga åtgärder för att säkerställa din personliga information är skyddad från obehörig åtkomst, förlust, missbruk, avslöjande eller ändring. Vi tar också åtgärder för att förstöra eller permanent avidentifiera personuppgifter när det inte längre är nödvändigt. De typer av åtgärder vi vidtar varierar med vilken typ av information och hur det samlas in och lagras.
I allmänhet har en skyldighet att tillhandahålla den information som begärts av oss. Om du väljer att inte lämna den begärda informationen, men vi kanske inte kan tillhandahålla de varor och tjänster som är beroende av insamling av sådan information, i synnerhet om den insamling av sådan information som krävs enligt lag.

Hur personlig information som används?
Den personliga information som vi ber om är allmänt används för att tillhandahålla varor eller tjänster till dig. Till exempel, för en kreditkortstransaktion behöver vi ditt kortnummer. Där det är möjligt försöker vi se till att vårt utlämnande av information till andra organisationer är på ett sätt som inte identifierar individer.

Tillgång till personlig information
Vi kommer att ge dig tillgång till någon av dina personuppgifter i vår ägo (utom i de begränsade omständigheter som av sekretesslagstiftning). Om du behöver komma åt din personliga information, vänligen logga in på ditt konto registrera dig hos oss. Om du behöver uppdatera din information (till exempel, om du ändrar din adress), vänligen göra ändringar i din "kontoinformation".

Lös problemet
Om du har några frågor är du välkommen (Kontakta Oss). Vi kommer att behandla din begäran eller klagomål att svara så fort som möjligt.
Back